04/1/2012: ĐÔI ĐIỀU TẤM THIỆP CƯỚI 1/1?

04/1/2012:
ĐÔI ĐIỀU TẤM THIỆP CƯỚI
Thiệp hồng, bạn hữu mới trao tay
Nhìn Bloc lịch treo nhẩm tính ngày
Tiệc cưới đúng vào ngày thứ bảy
Tiền lương ngày ấy có ai hay
Vui tình đồng nghiệp, mừng đôi bạn
Hạnh phúc trăm năm, thật đẹp đôi
Mười bốn tới đây, ngày thứ bảy
Trong lòng, cũng cảm thấy vui thay
Levanm45
3 câu trả lời 3