04/01/2014: NGÀY NÀY, NĂM ẤY 2/1?

04/01/2014: NGÀY NÀY, NĂM ẤY Ngày này, năm ấy, bụi tre ngà Một nhánh măng non, đã mọc ra Giữa cảnh đông trường, đêm lạnh lẽo Trong vòng tay ấm, của tre già Ngày qua, tháng lại, măng khôn lớn Thời buổi hoang tàn, những sót sa Ngày lễ giáng sinh, mừng chúa đến Viết trang ký ức, một thời qua Ngày 23/12/2013 Ngoclan hiển thị thêm 04/01/2014:
NGÀY NÀY, NĂM ẤY
Ngày này, năm ấy, bụi tre ngà
Một nhánh măng non, đã mọc ra
Giữa cảnh đông trường, đêm lạnh lẽo
Trong vòng tay ấm, của tre già
Ngày qua, tháng lại, măng khôn lớn
Thời buổi hoang tàn, những sót sa
Ngày lễ giáng sinh, mừng chúa đến
Viết trang ký ức, một thời qua
Ngày 23/12/2013
Ngoclan
3 câu trả lời 3