04/1/2013: SÀI GÒN KHÔNG CÓ MÙA ĐÔNG 3/1?

04/1/2013:
SÀI GÒN KHÔNG CÓ MÙA ĐÔNG
Sài gòn, không thấy có mùa đông
Tứ quý, sen, quỳ, vẫn trổ bông
Tinh khiết cánh sen mầu trắng muốt
Hương thơm lan tỏa khắp không trung
Cánh quỳ hồng thắm, cùng khoe sắc
Ngan ngát hương thơn cả một vùng
Thành phố Sài Gòn, đầy nắng ấm
Bốn mùa sen nở, ngát hương thơm
Giangsơn
3 câu trả lời 3