04/1/2011: MÙA XUÂN MỚI 3/1?

04/1/2011:
MÙA XUÂN MỚI
Thế là canh dần đã đi xa
Về với núi rừng cảnh bao la
Chấn giừ không gian vùng sinh thái
Cho môi trường trở lài an hòa
Tân mão trở về cùng nhân loại
Cho đời vui vang vọng những lời ca
Cho những mối tình đầy hứa hẹn
Chung vui hạnh phúc một mái nhà
Levanm4
3 câu trả lời 3