Có ae nào biết bệnh viện tư nào tháo khớp ngón tay trỏ k ạ?

Em muốn tháo 2 đốt ngón tay trỏ nhưng dấu gia đình và sau khi tháo xong em mới cho gia đình biết vậy anh chị nào biết bệnh viện nào tháo đc mà k cần người thân đi cùng k ạ
4 câu trả lời 4