Cho mình hỏi vì sao các lực lượng đặc nhiệm như SWAT lại bịt mặt vậy.Không lẽ họ bắt chước Ninja?

3 câu trả lời 3