Cho mình hỏi sát thủ và sát nhân khác nhau chỗ nào?

3 câu trả lời 3