Mọi người giúp em với please!!!?

E là đứa con gái duy nhất trong lớp bị gọi tên mẹ ra . E cảm thấy rất buồn và sợ khi bị người khác gọi bằng tên mình + tên mẹ . Điều này làm e rất tự ti ko dám tham gia các hoạt động của lớp vì sợ bị chúng nó nói này nói nọ và sợ chúng nó nói to người khác nghe thấy tên mẹ em 😭😭😭 e phải làm sao bây giờ . 😢😢😢
4 câu trả lời 4