Tại sao người Việt thường chọn định cư Úc năm 2018?

Có khá nhiều lựa chọn định cư nước ngoài nhưng tại sao người Việt thường chọn định cư Úc để an cư lạc nghiệp năm 2018?
8 câu trả lời 8