"Hạnh phúc là đấu tranh" ư ?

Sau nhiều gian lao khổ cực và hy sinh chịu đựng mới có 1 nỗi niềm lớn lao để khóc .
Nhưng cũng không cần phải như thế nếu như trong tình yêu và chiến tranh người ta vẫn không ngừng sáng tạo và hoàn thiện giành chiến thắng chung cuộc !
4 câu trả lời 4