DẠY CHỒNG?

VỢ hơn cả ông trời cưng nhé GIẬN tui rồi biết ghé nơi mô CHỒNG khôn chớ có cặp bồ PHẢI ngoan như thuở ngồi bô đi cầu BỚT cái thói đi đâu cũng tán LỜI nói ra thành đạn giết em CƠM ngon thì lại không thèm SÔI gan với kẻ mon men phở ngoài BỚT cả thói nằm dài hút thuốc LỬA mà lan lại chuốc sầu bi MẤY câu rất chuẩn... hiển thị thêm VỢ hơn cả ông trời cưng nhé
GIẬN tui rồi biết ghé nơi mô
CHỒNG khôn chớ có cặp bồ
PHẢI ngoan như thuở ngồi bô đi cầu

BỚT cái thói đi đâu cũng tán
LỜI nói ra thành đạn giết em
CƠM ngon thì lại không thèm
SÔI gan với kẻ mon men phở ngoài

BỚT cả thói nằm dài hút thuốc
LỬA mà lan lại chuốc sầu bi
MẤY câu rất chuẩn nhớ ghi
ĐỜI ta phải gắng làm gì giúp con

CƠM dù nguội vẫn còn bổ dưỡng
KHÊ nồng rồi cũng gượng mà xơi
VỢ GIẬN CHỒNG PHẢI BỚT LỜI
CƠM SÔI BỚT LỬA MẤY ĐỜI CƠM KHÊ...
6 câu trả lời 6