- Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa. là ca dao hay tục ngữ?

5 câu trả lời 5