Có phải bộ đội là phải ở nhiều trong đồn ít được ra ngoài và chỉ về nhà khi có nghĩ lể hoặc nghĩ phép không?

ai giúp với ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...
3 câu trả lời 3