Lực Lượng Khủng Bố "Hồ Giáo"?Lực Lượng Khủng Bố "Hồ Giáo 47"? lực lượng 47 là gì?

Lực Lượng Khủng Bố "Hồ Giáo" để làm gì? ai là người cầm đầu lực lượng này? lực lượng này nguy hiểm như thế nào? bạn nào biết cho mình biết với nhé.
Tks .
4 câu trả lời 4