Nhận bưu phẩm giùm người khác thì có cần ghi tên sdt của người đó ko Nếu vào bưu điện chỉ đọc số bill cho bưu tá vậy có được nhận hàng ko?

3 câu trả lời 3