@Chu Anh có thể cho e xin hình vẽ bài https://vn.answers.yahoo.com/q... được không. K hiểu gì cả huhu?

1 câu trả lời 1