Muốn nấu mực rim me thì phải làm thế nào ạ?

4 câu trả lời 4