Yêu đơn phương một người đã yêu người khác?

Đó là nghiệp trướng phải không em?
10 câu trả lời 10