Núi bà đến đi mấy ngọn núi tạo thành và tên mất ngọn núi là gì ạ? _._ Làm ơn giúp tớ với !!?

3 câu trả lời 3