Giup minh nhe thuyết minh giới thiệu một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt các bạn giúp mình nhé Nhớ là đừng có trên google .?

Help me😦😦😦😦😦 huhihuhu
4 câu trả lời 4