đeo bao cau ngược và không ngược?

em vẫn chưa biết nhận biết là bao cao su ngược hay không ngược . Người ta bảo là phải xác định chiều MỞ CUỘN ! mà em đọc xong không hiểu chiều MỞ CUỘN là cái gì ??? . họ cũng không giải thích ! mong ai đó giải thích thật chi tiết cho em ạ
1 câu trả lời 1