Có ai có kinh nhiệm tư vấn mk chọn ngành vs?

Mk muốn đi du hoc uc hoặc canada, nhưng có hai ngành sociology và hospitality, mk ng hướng nội và chỉ một chút hướng ngoại k bt nên chọn ngành j, giúp mk vs
3 câu trả lời 3