Mỗi lần đến kinh nguyệt vú e đau lắm cứ phải nắn bóp mới đỡ đau. Làm sao k bị đau nữa ạ, chỉ em với đau khó chịu lắm đi lại mạnh n cục đau ạ?

17 câu trả lời 17