Freepascal lỗi CTR F9?

freeepascal chạy trên nền win 8.1 khi nhấn tổ hợp phím ctr f9 thì chương trình không chậy mà windows cho hiện ra hộp thoại search. bạn nào có cách khắc phục để khi nhấn ctr f9 thì chương trình freepascal thực thi không? hãy chia sẻ cho tôi với!
4 câu trả lời 4