Theo bạn thì tại sao?

Con người thường thì mới ở cùng nhau thì vui vẻ, càng ở lâu thì càng thêm bất đồng.
Trái lại con vật càng ở với nhau nâu thì càng BÌNH YÊN cho dù khác loài ở cùng nhau
11 câu trả lời 11