Sao tôi lại chán đời thê này 30 tuổi đâu chưa mảnh tinh vắt vai,nhiêu khi tôi chỉ muốn chết cho xong sống chả ý nghĩa gì?

3 câu trả lời 3