Hôm trước em xem facbook có phim rất hay nhưng quên tên mất. Trong phim có 2 đội đánh nhau ở cảng. Có người tên yamato hay sao ý hộ em với?

3 câu trả lời 3