Đâu ti vú e tự dưng bh bị thâm ý. Ls để hết đc ạ. E bôi thuốc vẫn kh hết đc?

16 câu trả lời 16