Tại sao con gái!!!!nước nhiều đến thế!! còn con trai là 1 phát...over?

6 câu trả lời 6