Tìm việc làm thêm thu nhập cao cho học sinh, sinh viên?

Cuối năm rồi mà đen quá các bạn ạ, mới tháng trước xin được chân trông xe cho nhà hàng ăn vào buổi tối, ngày làm 5 tiếng lương cũng được 2 củ. Tưởng ngon ai dè số chó mực, rui rủi thế nào mà hôm trước có khách bị mất xe đúng ca của mình. Thế là lương chẳng kịp lấy mà còn bị đền oan 1 vố. Chán hẳn. Giờ không biết... hiển thị thêm Cuối năm rồi mà đen quá các bạn ạ, mới tháng trước xin được chân trông xe cho nhà hàng ăn vào buổi tối, ngày làm 5 tiếng lương cũng được 2 củ. Tưởng ngon ai dè số chó mực, rui rủi thế nào mà hôm trước có khách bị mất xe đúng ca của mình. Thế là lương chẳng kịp lấy mà còn bị đền oan 1 vố. Chán hẳn.
Giờ không biết làm thêm gì để nhanh gỡ được số tiền bị mất mọi người nhỉ.
19 câu trả lời 19