Mình đang có 2 cái Ổ cứng 250GB nhưng mình muốn lắp 2 cái Ổ cứng vào cùng 1 cái máy tính, có khả thi không mấy thớt.?

6 câu trả lời 6