Làm thế nào để nhận hàng ở bưu điện khi k có giấy cmnd??? Hàng đến mới chuyển tiền có được k?

4 câu trả lời 4