1 bóng đèn ghi 12V-6W lần lượt được mắc vào dòng điện 1 chiều và mạch điện xoay chiều cùng 12V. Trường hợp nào sáng hơn?Tại sao?

Lý 9 cứu mình với
2 câu trả lời 2