Minh có 400k minh rut 200k nhung atm bao số dư không đủ là sao ai biết tra loi ho minh voi?

Njkk
5 câu trả lời 5