Anh em nào cho mình xin bản dịch sang tiếng anh chuẩn nhất của câu :"sống, lao động, học tập và làm việc theo tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh?

7 câu trả lời 7