Tự bạch lòng mình ai hợp vào bàn, ai không hợp không nói gì, ai ghét chửi cho tớ TRẺ HƠN..?

Ngày mai ra sao ai dám trắc, đời thực của ai người đó hưởng, vào đây vui- học hỏi, Đôi khi phá cách đôi khi trêu tức vậy thôi. Cách nick ít gặp- vô tư tớ không bàn, vài nick cố khổ đến nghiệt ngã để giữ chức vị tớ thương họ. Ví dụ như NHU PHẠM. BẠN CÙNG HỌ VỚI TÔI, Nhưng bạn cứ nhạt nhạt kiểu gì ấy. Chúc mọi người... hiển thị thêm Ngày mai ra sao ai dám trắc, đời thực của ai người đó hưởng, vào đây vui- học hỏi,
Đôi khi phá cách đôi khi trêu tức vậy thôi.
Cách nick ít gặp- vô tư tớ không bàn, vài nick cố khổ đến nghiệt ngã để giữ chức vị tớ thương họ.
Ví dụ như NHU PHẠM.
BẠN CÙNG HỌ VỚI TÔI, Nhưng bạn cứ nhạt nhạt kiểu gì ấy.
Chúc mọi người chiều thứ 6 vui tươi..hi..hi!
6 câu trả lời 6