Mình 17t dài 14cm?

Thế có nhỏ ko
Trai thẳng gay muốn xem thì để sđt
7 câu trả lời 7