Danh sách nghề định cư Úc diện tay nghề năm 2018 có thay đổi không?

Em muốn định cư Úc diện tay nghề với ngành Kế toán nhưng ko rõ năm nay ngành này còn nằm trong danh sách nghề định cư ko?
6 câu trả lời 6