Cho e hỏi là xe điện của e sau khi thay ic và bào dưỡng động cơ thì ở động cơ nó kêu dữ lắm. lúc trước xe e mua về nó đi rất êm?

5 câu trả lời 5