Mọi người cho mình hỏi bây giờ làm hồ sơ xin việc (ngành sư phạm) thì cần những gì vậy? - mình mới ra trường?

sư phạm Toán học
4 câu trả lời 4