Người ngoại muốn tìm hiểu về công giáo?

Tôi là người ngoại đạo nhưng có niềm tin vào Thiên Chúa và muốn tìm hiểu về công giáo thì có thể đến nhà thờ vào thứ mấy? Ngồi ở đâu và phải làm những gì ạ? Cảm ơn.
4 câu trả lời 4