Toán 9( góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung)?

cho nửa đường tròn tâm O , dường kính AB, tiếp tuyến Ax, C là 1 điểm thuộc nửa đường tròn , tia phân giác góc CAx cắt nửa đường tròn ở E, AE cắt BC Ở K
a, TAM GIÁC ABK LÀ tam giác gì
b, gọi I là giao điểm của AC và BE. c/m KI // Ax
c. C/M OE//BG
4 câu trả lời 4