Em bị gãy xương đòn đc 3 tháng giờ nâng tay lên thấy vai gãy nhô rất cao còn có tiếng lạo xạo như 2 đầu xương cạ nhau vậy là sao ạ ?

4 câu trả lời 4