Năm nay em hc lp 7 em định mua giày nhưng em chưa bao h đi giày tơi lp . Bây h lm sao để em đi giày tới lp một cách bt mà ko rầy rà?

6 câu trả lời 6