Cho e hỏi dung nham (mắc ma) và lửa thì cái nào nóng hơn và nguy hiểm hơn ạ?

5 câu trả lời 5