Mình lại cảm thấy thoải mái khi trong nhà it́ đồ đạc, mobil khoá âm thanh và ăn uống đơn giản?

3 câu trả lời 3