Có ai có lồn không ? Show cho coi với . Bị đuổi học vào năm lớp 12 rồi chán đời vl?

Ai có thể cho em xem lồn để đỡ buồn không
3 câu trả lời 3