Tôi muốn huỷ cước thuê bao 89.000đ 1tháng thì phải làm sao .vì đây là thuê bao trả sao?

4 câu trả lời 4