Mình với giờ duỗi tóc với bấm được ba tuần vậy Thì bây giờ mình có thể uốn tóc được chưa vậy?

5 câu trả lời 5