Nụ hôn tuổi 15?

E lỡ yêu 1 đứa hơn e 1 tuổi. E và nó đá lưỡi, ôm nhau, nằm cùng giường r ngủ luôn rồi,... Nhưng khi e hỏi nó yêu e không thì nó lại nói chỉ là bạn không hơn. E và noa cũng hay đi chơi với nhau. Nó cũng hay rủ e đi chơi. Nó cũng có ny.nhưng chia tay rồi. Và đó cũng là nụ hôn đầu ở tuổi 15 của e. Ai có thể cho e biết... hiển thị thêm E lỡ yêu 1 đứa hơn e 1 tuổi. E và nó đá lưỡi, ôm nhau, nằm cùng giường r ngủ luôn rồi,... Nhưng khi e hỏi nó yêu e không thì nó lại nói chỉ là bạn không hơn. E và noa cũng hay đi chơi với nhau. Nó cũng hay rủ e đi chơi. Nó cũng có ny.nhưng chia tay rồi. Và đó cũng là nụ hôn đầu ở tuổi 15 của e. Ai có thể cho e biết nó đang nghĩ cái gì trong đầu được không ạ!! :(((
6 câu trả lời 6